Zásilky a vrácení

Vaše zásilka - doručení zboží

Zásilky jsou obvykle odeslány obratem po obdržení platby a jsou dodávány přes PPL se sledováním a předáním bez podpisu. 

Dopravné se liší v závislosti na celkové hmotnosti zásilky. Doporučujeme seskupit své položky do jedné objednávky. Nemůžeme seskupit dvě odlišné objednávky zadané samostatně. Na každou z nich se bude vztahovat samostatné dopravné. Odeslaná zásilka je pojištěna, při přepravě je zvláštní pozornost věnována ochraně křehkých předmětů. Pokud obdržíte zásilku s poškozeným obalem, reklamujte ihned u dopravce - tzn. buď ji odmítněte převzít, nebo ji před dopravcem rozbalte a sepište s ním reklamační protokol. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Pokud zjistíte poškození zboží po rozbalení nepoškozeného obalu, kontaktujte nás prosím neprodleně po zjištění telefonicky nebo e-mailem. Pořiďte prosím fotodokumentaci poškození a zašlete nám ji.

Používané přepravní obaly jsou dostatečně velké a vaše položky jsou dobře chráněny.

Vaše zásilka - vrácení zboží

Máte nárok na vrácení zboží objednaného prostřednictvím tohoto e-shopu do 14 dní po obdržení zboží včetně. Sepište prosím odstoupení od kupní smlouvy, přiložte jej spolu s fakturou ke zboží, které zašlete na naši adresu. Uveďte prosím číslo bankovního účtu, kam si budete přát zaslat kupní cenu. Zboží zašlete pokud možno v původním obalu a řádně jej zabalte, aby se předešlo jeho možnému poškození dopravou. Pokud bude zboží jakkoli poškozeno nebo použito, má prodejce nárok na snížení vracené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Kupní cenu vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky.